Foreningen af vandværker i Danmark Gå til forsiden Vandkvalitet og kontrol Kontaktoplysninger - skriv til vandværket Priser - tilslutning og forbrug Regnskaber og budgetter Selvaflæsning - indtast dit forbrug Flytteopgørelse - indtast dit forbrug ved fraflytning

Vandkvalitet & kontrol

Det grundvand vi bruger til drikkevand stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives/tilføres nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium.
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen som f.eks. spild af olie og kemikalier samt brug af sprøjtemidler nogle steder medført forurening af grundvandet.

For at sikre drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol iht. Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 292 af 25 marts 2014.

Følgende prøver udtages:

Begrænset kontrol (4 gange årligt) Seneste kontrol
Normal kontrol (1 gang årligt) Seneste kontrol
Udvidet kontrol (1 gang årligt) Seneste kontrol
Kontrol med sporstoffer (1 gang årligt) Seneste kontrol
Kontrol med mikroforureninger (1 gang årligt) Seneste kontrol
Boringskontrol, boring 1 (1 gang hvert 4. år) Seneste kontrol
Boringskontrol, boring 2 (1 gang hvert 4. år) Seneste kontrol

Prøverne udtages i boringerne, på afgang fra værket og på ledningsnettet.
Måske banker prøvetageren en dag på din dør for at udtage en prøve - tag godt i mod ham.

Boring 1 (DGU nr. 84.2639) er udført i 2006 og er 123 m dyb, filter er under et beskyttende lerlag på 3 m.
Boring 2 (DGU nr. 84.2133) er udført i 1978 og 54 m dyb, hele boringen er i sandlag.

Udpumpede mængder og forbrugsmønster